– Vi har valgt å ikke anbefale noen spesifikke alternative kjøreruter. Alle andre gater i området vil fortsatt være åpne, og vi regner med at bilistene selv finner det alternativet som passer best for dem. Slik har det også vært tidligere når Korsegata har vært stengt, seinest i 2018, og da gikk trafikken forholdsvis greit, sier Torbjørn Vatnehol, som er prosjektleder i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bussendringer

Også bussene som vanligvis kjører Korsegata, får nye ruter i anleggsperioden. Disse bussene vil nå i stedet kjøre Kipervikgata, forbi Korsatunnelen. Holdeplassene Utstillingsplassen, Parkgata, St. Olavs Plass og Dronning Sonjas vil ikke være i bruk, og passasjerene må i stedet bruke alternative holdeplasser på nedsida av Utstillingsplassen, ved Korsatunnelen og ved Rådhuset.

Når det gjelder bussrute 100 og 101 vil ikke disse gå fra Skateflukaia i anleggsperioden, men vil i stedet starte fra Ålesund rutebilterminalen.