De ønsker å minne alle pasienter og sjukehusbesøkende på at de må benytte hovedinngangen i sør. Inngangen i nord er nå stengt og den tidligere besøksparkeringen på samme plass er flytta øst for sjukehuset.

– Det er daglig bilister som kjører mot den gamle besøksparkeringen som var på nordsida, for så å måtte snu i et område med mye anleggsarbeid. Dette gir utfordringer for anleggstrafikken, samtidig som det kan oppstå uønska situasjoner, seier prosjektleder Frank Hide og legger til:

– Det er derfor viktig at alle som skal til sjukehuset følger nøye med og retter seg etter skiltingen på området. Vi jobber med å få på plass enda tydeligere skilting slik at det ikke skal være tvil om hvor pasienter og besøkende skal parkere.

Inngangen og torget skal stå ferdig til sommeren. Til vinteren starter også bygging av nytt parkeringshus i samme området. Det vil ikke bli ytterligere endringer knyttet til parkering og tilkomst til sjukehuset for besøkende når det prosjektet starter.

Kart over ankomst og parkering til Ålesund sjukehus. Foto: Helse Møre og Romsdal