For mange år siden ga Ålesund kommune vekk tomta til Foreningen Haug Boliger, helt gratis. Nå har partene blitt enige om at kommunen tar tilbake tomta.

– Vi tar tilbake tomta fordi den har god beliggenhet forhold til satsinga vår på helsetrappa. Det har vært en bra prosess med foreninga, og vi har hatt et veldig godt samarbeid som har ført til at vi har funnet gode løsninger for Haug Boliger videre, sier daglig leder i Ålesund kommunale eiendom (ÅKE), Bjørnar Helland.

Haug Boliger som Ålesund kommune nå har tatt over fra Foreningen Haug Boliger. Foto: Kristian Moe

Boligsosiale formål

Han forteller videre om planene Ålesund kommune har for framtidig drift av Haug Boliger.

– Vi har lovet og forsikret om at vi skal benytte denne videre til boligsosialt formål som kommune. Vi tenker å utnytte eiendommen til både de som bor her i dag, men også til nye grupper som faller inn under samme segmentet, altså boligsosiale formål, sier Helland.

Angående eventuelle endringer, er ÅKEs daglige leder mer usikker på, men hinter til at det vil komme nybygg på tomta.

– Nå driver vi å regulere tomta for å se hvilke formål vi får lov til å bruke den til. Etter hvert kommer vi til å foreta nøye undersøkelser av dagens bygg. Det er gammelt og tradisjonelt vil mange av byggene fra denne byggeperioden ikke la seg gjenbruke. Men man vil uansett se nybygg komme til tomta, fordi tomta representerer et restpotensiale i forhold til økt utnyttelse til noe mer enn det som finnes i dag, forklarer Bjørnar Helland, som opplyser videre at kommunen har kjent til bygget i lang tid.

– For mange år siden var dette et ansvar som ikke lå på kommunene, men så ble lovverket endra og det gjorde at det var kommunene som fikk ansvaret for tjenestetilbudet til de som bor her. Det har vært slik i mange år, så kommunen har vært kjent med bygget og vært leietaker her for å drifte bygget og yte tjenestene for de som bor her. Derfor er det veldig greit at vi nå eier bygget selv. Da har vi en råderett og det sammenfaller med ønskene våre med å utvikle tjenestene, forteller han.

Styreleder i Foreningen Haug Boliger, Roy Fylling, og styreleder i eiendomsforetaket til ÅKE, Henriette Bryn, signerer overtakelsespapirene som gjør at Ålesund kommune tar over Haug Boliger. Foto: Kristian Moe

– Vemodig

Styreleder i Foreningen Haug Boliger, Roy Fylling, synes det er vemodig at foreninga ikke skal drifte bygget, men er samtidig klar på at det har vært krevende å drifte på frivillig basis de siste årene. Derfor er timingen nå riktig for å gi tilbake tomta til kommunen, mener han.

– Vi har holdt på med dette i snart 60 år, men slik situasjonen er i dag har det vært umulig å få med frivillige de siste årene. I tillegg er vedlikeholdsetterslepet på bygningsmassen stor, så vi bestemte oss for å gi tomta tilbake til kommunen. V har hatt en grei dialog med kommunen, så vi er veldig glade for at vi har kommet fram til dit vi er nå. Vi har sikret oss at de som bor her nå skal få bo her videre i en eller annen form i området, enten i dagens leiligheter eller ei nyoppussa leilighet. Men det er klart det er vemodig for det har vært en stor del av livene våre, utdyper Fylling.

Han forteller videre at det var flere interessenter i tomta, men at foreninga valgte å gå i dialog med kommunen.

– Det var flere store aktører i Ålesund som var interesserte og vi hadde noen uformelle samtaler, men det ble aldri noen reelle forhandlinger. Vi valgte å gå i dialog med kommunen da vi skulle anvende dette, fordi vi var trygge på at det er den riktige løsningen på lang sikt, sier Fylling.

Ålesund kommune får tilbake tomta gratis, men betaler en sum for bygningsmassen. De pengene skal Foreningen Haug Boliger sette inn i en stiftelse.

– Pengene skal inn til en stiftelse som skal tilgodese personer som er innenfor den målgruppen som gjerne bor på et slikt sted, opplyser styreleder Roy Fylling avslutningsvis.