Jansen er ansatt ved proESS sitt hovedkontor i Ålesund, og skal i hovedsak produsere byggemelding og arbeidstegninger.