De svært farlige narkotiske stoffa fentanyl og nitazen kan være i omløp i ålesundsområdet, ifølge informasjon som politiet og Ålesund kommune har fått. Sammen med kommuneoverlegen, helsestasjonstjenesta og flere andre tjentester i Ålesund kommune har de derfor sendt ut et åpent brev der de advarer om disse rusmidlene.

Fentanyl og nitazen er syntetiske morfinlignende stoffer som er mange ganger sterkere enn vanlig morfin eller heroin. Siden de er så ekstremt sterke, er de vanskelige å dosere, og risikoen for overdoser og dødsfall er derfor stor, advares det.

Ved for store doser av disse stoffa vil man få problemer med pusten, man kan bli bevisstløs, få hjertestans og i verste fall miste livet. Det har tidligere vært registrert flere dødsfall knytta til nitazen, også på Sunnmøre.

En særlig bekymring lokalt er opplysninger om at de aktuelle stoffene har blitt tilsatt både i tradisjonelle cannabisprodukter som hasj og marihuana og i cannabisholdig vape-olje. De kan også være iblanda i andre stoffer og i tabletter.

Ifølge tjenester i Ålesund som har tett kontakt med barn og unge, har vaping (røyking) av cannabis-olje blitt populært. Siden røyken fra vapinga verken har lukt eller smak, er det vanskelig for andre å oppdage at det er cannabis-olje som blir røykt. Samtidig er det også svært vanskelig for dem som bruker slik olje å oppdage at den er tilsatt andre og farligere stoffer enn det de forventer.

Til nå har man ikke hatt mulighet til å teste de ulike stoffene som er i omløp, og man har derfor ikke sikker kunnskap om at det faktisk er fentanyl og nitazen iblanda noe av dette. Politiet og de aktuelle tjenestene for barn, unge og rusbrukere ser likevel på den informasjonen de har fått som så alvorlig at de har sett seg nødt til å gå ut med et åpent brev der de advarer om de nye og svært farlige stoffene. Brevet er blant anna sendt til alle skolene i området.

Politiet og de ulike tjenestene for barn og unge oppfordrer særlig foresatte til å ta en samtale med ungdommene sine om bruk av alkohol og andre rusmidler før juleferien. Samtidig presiserer de at det er viktig at unge som bruker helt vanlige vape-sigaretter eller ulovlige rusmidler, er klar over at de kan inneholde langt farligere stoffer enn de forventer.