Sparebanken Møre har vært generalsamarbeidspartner for Jugendfest og Sommerfesten på Giske i en årrekke, og fortsetter nå ut 2025.

– Kulturlivet er en svært viktig samfunnspilar i regionen vår. Jugendfest og Sommerfesten på Giske er blant de største kulturarrangementene i fylket og det er viktig for Sparebanken Møre å støtte opp om dette arbeidet, sier leder for divisjon Næringsliv i Sparebanken Møre, Terje Krøvel.

– Sparebanken Møre har vært vår viktigste samarbeidspartner i nesten 20 år. Denne støtten har vært, og er fortsatt, helt avgjørende for vår kulturaktivitet i regionen. Med banken i ryggen kan vi utvikle festivalene og satse enda større videre, sier Lars Berg Giskeødegård i Momentium.

– Momentium har gjennom sitt arbeid bidratt til å løfte frem en rekke lokale talenter innenfor musikk og musikkbransjen nasjonalt og internasjonalt. Satsingen på dette feltet har vært langsiktig og omfattende. For Sparebanken Møre er det viktig at talenter fra Nordvestlandet skal ha best mulig forutsetninger for å komme opp og frem, sier leder for divisjon Personmarked i Sparebanken Møre, Elisabeth Blomvik.

– Artister fra vår region skal ha minst like gode muligheter som talenter fra andre regioner. Derfor har vi alltid lokale talenter på samme scene som verdensstjernene. Den nye samarbeidsavtalen innebærer at dette forsterkes, sier Ante Giskeødegård.

Frivilligheten i regionen

Momentiums festival- og konsertaktivitet er også viktig for frivilligheten i regionen. I 2022 betalte Momentium over 2 millioner kroner tilbake til frivillige lag og organisasjoner som bidro med dugnad på arrangementene.

- Vi leier inn idrettslag, korps, skolegrupper, foreninger og andre grupper som får betalt for jobben og dermed får verdifulle bidrag til klasseturen, Norway Cup-deltakelsen, russetiden og andre aktiviteter. For oss er dette et verdifullt element i det å bygge en levende region på Sunnmøre, sier Ante Giskeødegård.