Generalforsamlinga i The North West AS vedtok tidligere i år å be eierkommunene om å overdra aksjeselskapet til Foreninga Framtidslaben, som ble stifta under The North West 2023. Det er de tre eierkommunene som utgjør generalforsamlinga.

– Ved at aksjeselskapet The North West overtas av Foreninga Framtidslaben, får vi samla ressursene som arbeider for bærekraft, på en bedre måte, sier Lars Erik Vinje, som er styreleder i foreninga.

Styreleder i The North West, Gjermund Kvernmo Langset, forteller at de og foreninga over lang tid har jobba tett samme, og at man ved å endre på eierskapet, vil kunne organisere ressursene på en bedre måte.

– Gjennom vedtaket i generalforsamling har eierkommunene sagt seg enig i intensjonen med å flytte eierskapet, med de formelle vedtak må gjøres av kommune- og fylkesstyra. Det håper vi vil bli gjort i løpet av høsten, sier han.

Kvernmo Langset forklarer hovedforskjellen på Framtidslaben og The North West slik:

– Framtidslaben har hatt hovedfokus på å samle ulike aktører til prosjekter innen for eksempel regions- og næringsutvikling. De har fått mange gode resultat, blant anna ved at de har fått tilført store prosjektmidler til regionen. The North West jobber for utvikling av en bærekraftig region og arrangerer workshops, debatter og møteplasser – og da særlig det ene store, årlige arrangementet.