– Vi ser frem til å sette søkelyset på havbruksnæringen, teknologi og lederskap, bærekraft og trender innen havbruk, samt samfunnsutvikling og bygging av sterke regioner, sier styreleder Per Helge Devold i GATH.

Konferansen er en tre dagers havbrukskonferanse med deltakere fra hele landet og flere internasjonale aktører, og skal bidra til å sette regionen på havbrukskartet.

– Sunnmøre er den plassen du kommer til for å se og diskutere teknologi, og hvordan denne kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i havbruksnæringen. Vi skal diskutere utfordringer og muligheter som ligger i akvakulturnæringen. Vi lover en god miks av inspirasjon, interaksjon, provokasjon og fag som til sammen skal bidra til et kompetanseløft for næringen og regionen, sier styremedlem i GATH Harald Tom Nesvik.

Ekskursjoner

I tillegg til selve konferansen, er det lagt opp til fire ekskursjoner til ledende bedrifter innen havbruksnæringen i regionen. Disse ekskursjonene går med båter og busser til Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy, Hofseth International sitt anlegg i Røbbervika, Egget på Vestnes og til Atlanterhavsparken.

Over 300 deltakere er ventet til GATH-konferansen, men også 300 studenter får delta på et eget studentarrangement som avholdes tirsdag ettermiddag.

– Nå gleder vi oss til å vise fram regionen og alt det fantastiske som skjer her. Med så mange deltakere til stede disse tre dagene så mener jeg det er et vitnemål på havbruksnæringens betydning i regionen, og ikke minst, hvor viktig regionen er for den globale havbruksnæringen, sier Per Helge Devold.