Dag Inge Bjørkedal har jobbet med brannfaglig arbeid siden tidlig på 90-tallet. Med mål om å finne gode branntekniske løsninger som er tilpasset det enkelte prosjekt, er Dag Inge Bjørkedal i gang som ny brannrådgiver i Firesafe Nordvest, skriver selskapet i en pressemelding.

Dag Inge kommer fra DIB Prosjektering AS, og har opp gjennom årene vært med på prosjekt av alle størrelser og kompleksitet, både for brannkonsept (PRO) og uavhengig kontroll prosjektering (UKPR).

Eksempel på type oppdrag Dag Inge har vært med på:

  • Salmon Evolution på Indre Harøya (PRO) – Brannteknisk konsept for landbasert oppdrettsanlegg for laks med fotavtrykk på 13000 m2.

  • PNN Nasjonalmuseet i Oslo (UKPR) – Del av team på Uavhengig kontroll av Brannteknisk konsept og Brannteknisk beredskapsplan m.m..

Dag Inge Bjørkedal skal jobbe på Firesafe i Ålesund som har kontor i Brevika.

Firesafe AS ble etablert i 1981 og er totalleverandør innen brannsikring.