Nå går derimot prosjektet mot slutten, og fredag var det avslutning på tiltaket «Friday Fun» - et tilbud etter skoletid på fredager i Blindheimshallen der elevene kan være i aktivitet sammen med hverandre.

– Det er et utrolig herlig tiltak som vi har fått i gang. Jeg er ganske stolt over at vi har fått det til, samtidig som det er vemodig at det nå er slutt. Men prosjekt er prosjekt og det har en start og en slutt, sier prosjektleder Egill Helguson Neumann.

Fysioterapeuter i skolen

Prosjektet «Bevegelsesglede og mestring» ble startet høsten 2020 på bakgrunn av Ungdataundersøkelsen i Ålesund kommune, som viste et frafall i organisert fysisk aktivitet fra barneskolen til ungdomsskolen. Den tiden ble istedenfor erstattet med økt skjermtid og inaktivitet, og det ble dermed gjennomført et pilotprosjekt på Spjelkavik ungdomsskole med fysioterapeut tilgjengelig for elevene. Dette viste at fysioterapeuten kunne bidra med fagkunnskap som ivaretok elevenes fysiske og psykiske helse.

Dermed ble «Bevegelsesglede og mestring» startet opp for å etablere tilbudet om fysioterapeut i skolen og utvikle tilbudet ytterligere. Prosjektet fikk støtte fra Stiftelsen Dam og ble satt i gang på Blindheim og Spjelkavik ungdomsskole.

– Vi har brukt disse årene til å vise hva fysioterapeuter kan gjøre, både med tanke på å legge til rette for aktivitet og hvordan man forebygger inaktivitet og helseplager, forteller Helguson Neumann.

– Målet med dette er nødvendigvis ikke den fysiske aktiviteten i seg selv, men vi bruker den som et virkemiddel for å oppnå glede, mestring, sosialt fellesskap og vennskap, legger han til.

Blindheim og Hatlehol helselag har stilt opp en gang i måneden med vaffelservering. På avslutningen av Friday Fun disket de opp med pølser til elevene. Foto: Kristian Moe

Friday Fun

Et av tiltakene som ble gjort for å oppnå dette, var Friday Fun som ble startet opp i slutten av januar. Som nevnt, var dette et tilbud til elevene etter skoletid der de kunne være i aktivitet sammen med andre. Man trengte ikke å melde seg på, og det ble heller ikke stilt noen krav til det elevene skulle gjøre. Utstyr til ulike aktiviteter ble lagt frem og elevene fikk styre seg selv og holde på med det de synes var gøy.

– Vi har prøvd litt forskjellige tiltak i løpet av prosjektårene, og har merket at det er dette tiltaket som har fungert best med tanke på å legge til rette for aktivitet. Det har vært veldig lavterskel og det er mange elever som har kommet innom. Derfor er det vemodig at det er slutt, sier Egill Helguson Neumann.

Avslutningen av Friday Fun ble markert med at Blindheim og Hatlehol helselag stilte opp og serverte pølser til elevene.

– De ville gjøre noe ekstra og disket opp med pølser. De har vært innom en gang i måneden og servert vafler, men denne gangen ble det pølser. Elevene vet å sette pris på det og er veldig takknemlige. De har vært en stor og viktig ressurs, smiler prosjektlederen.

Friday Fun har vært et suksessfullt tiltak med mange elever i aktivitet. Foto: Egill Helguson Neumann

Vil over til ordinær drift

Prosjektpengene har nå tatt slutt og «Bevegelsesglede og mestring» går mot slutten. Helguson Neumann ønsker ikke at det skal opprettes et nytt og lignende prosjekt, men heller at fysioterapeuter i skolene skal innføres fast og gå over til ordinær drift. Han mener det er synd dersom dette blir kastet vekk etter det treårige prosjektet som er i ferd med å avsluttes.

– Vi har fått så mange resultater på at dette fungerer. Nå har vi banet vei på Spjelkavik og Blindheim, og er trygge på vår identitet knyttet til fysioterapi i skolen. Da er det lettere å gå inn på andre skoler hvor det hadde vært nyttig å gjøre det samme. Det hadde vært veldig dumt om dette ble kastet bort nå, hevder han.

– Vi jobber med enkeltelever, har grupper og er en del av det tverrfaglige miljøet rundt elevene og bidrar med vår kompetanse og kunnskap. Fysioterapi og fysioterapeuter i skolene kan fungere på alle skoler. Vi ønsker å jobbe mer forebyggende og da er dette en helt ypperlig og flott måte å jobbe mot elevene, samtidig som det har stor samfunnsøkonomisk verdi. Jeg håper derfor politikerne vil være villige til å bevilge det som trengs for å få til dette, avslutter Egill Helguson Neumann.

Under Friday Fun har elevene fått gjøre det de har hatt lyst til, enten det er fysisk aktivitet, spille brettspill eller prate med hverandre. Foto: Egill Helguson Neumann