– Målet er å få flest mulig over i jobb eller utdanning. Det som er unikt ved prosjektet er at det er finansiert av private midler og at det er metodisk uavhengig av offentlige føringer, går det frem av ei pressemelding.

Nå går Momentium og Sparebanken Møre Arena inn i prosjektet, .

F.v. Karl Johan Roald, Jeanette Lorgen, Therese Habostad, Robert Sundby og Ellen Nerland. Alle fra Sparebanken Møre Arena Foto: MEDVINDBENT

Glad og stolte

– Når vi nå får inn disse to nye samarbeidspartnerne med sine arenaer for arbeid, styrker det arbeidslinjen i prosjektet, heter det videre.

– Medvind er et fantastisk prosjekt som vi er stolte av å bli en del av. Det å få unge ut i arbeid er så viktig både samfunnsmessig og for livskvaliteten til hver enkelt. Vi håper vi kan bruke alt det positive rundt Momentium og de mange kulturarrangementene i vår region til å bidra til dette, uttaler Momentium.

– Sparebanken Møre Arena er glad for å ta del i dette samfunnsnyttige prosjektet. Vi ser frem til å huse Medvind med lokaler og bli bedre kjent med Medvind-gjengen, sier Jeanette Lorgen hos Sparebanken Møre Arena.