Det er Aggregat Kunstnerfellesskap og Ålesund kommune som står bak prosjektet, som har mål om å styrke de estetiske fagene i skolen gjennom verksteder og kunstnermøter for elever og lærere på 5.-trinn. Tidligere ble det gjennomført et pilotprosjekt med 15 verksteder og 17 kunstnere fra alle mulige kunstsjangre, og etter positive opplevelser og nyttige lærdommer, er prosjektet klart for oppstart fra høsten av.

– Det blir veldig spennende. Vi lærte masse fra pilotprosjektet som vi har tatt med oss videre, og er veldig klare til å komme i gang. Nå venter vi egentlig bare på at rommet skal bli ferdig, sier koordinator for Verkstad da Vinci og daglig leder for Aggregat Kunstnerfellesskap, Trine Smoor Isaksen.

Dans og billedkunst

Prosjektet er et pedagogisk opplegg for elever og lærere på 5.-trinn, der elevene får oppleve og ta del i avanserte estetiske læringsprosesser gjennom å møte profesjonelle, skapende kunstnere som arbeider innen alle kunstformer. Alle skolene i Ålesund kommune får tilbud om å delta, og kontaktlærerne kan velge å melde på sin klasse på et verksted, enten om høsten eller på våren. Smoor Isaksen opplyser at alle skolene har meldt seg på, og kan fortelle at det første verkstedet, som starter i oktober, skal kombinere dans og billedkunst.

– De to kunstnerne på verkstedet første semester blir dansekunstner Tonje Aas Molnes og billedkunstner Sylvia Ilona Klatt. De har jobbet sammen i en kort periode om å finne et uttrykk, og skal samarbeide om å kombinere dansen med billedkunsten på sitt verksted. Da får elevene danse, finne nye bevegelser og improvisere, samtidig som de blir tegnet og tegner hverandre, utdyper hun.

Skal favne kunstuttrykkene

Alle verkstedene kommer til å finne sted i det helt nye Da Vinci-rommet, i Torghallen i Nedre Strandgate. Rommet er foreløpig under arbeid, men kommer til å bli klart til høstens første verksted i oktober. Når dette står ferdig, vil det være et rom som favner alle kunstuttrykkene.

– Vi vil at rommet skal være for alle uttrykksformer. Under pilotprosjektet kom kunstnerne med innspill, noe som har vært veldig verdifullt og viktig i planleggingsfasen. Det skal bli scene og rommet skal være åpent med bevegelige møbler, slik at man kan flytte og rigge det til slik man vil. I tillegg blir det lesekrok, dansematter, og egentlig alt man trenger for å gjennomføre mange ulike kunstuttrykk, forteller Trine Smoor Isaksen.