Begge anlegga skal få forsterka vannbehandling med nye UV-aggregat. I tillegg blir det nye kloranlegg for nød-klor som skal brukes dersom den vanlige vannbehandlinga svikter. Det blir også nytt aggregat for nødstrøm som sikrer at anlegget er i drift selv om strømmen går.

Camilla Waagbø Nilsen, avdelingsleder for vann sier at med disse tinga på plass vil vassbehandlinga på Storsætra og Nysætra innfri kravene i drikkevannsforskriften.

– Oppgraderinga gir oss vannbehandling i tråd med lovverket, men minst like viktig er det at de nye anlegga vil gi folk mer stabil og sikker forsyning av rent drikkevann, sier hun.

Oppstart ved Nysætra i november

Nysætra som forsyner om lag halve gamle Ørskog kommune med drikkevann, skal bygges om først. Etter planen skal arbeidet starte i begynnelsen av november. I anleggsperioden vil de fleste abonnentene få vann fra Ørskog private vannverk og vil dermed merke lite til arbeidet. Abonnenter på Ørskogfjellet, hytter og Fjellstova blir rådet til å koke vannet, og vil få sms med mer informasjon.

Storsætra rett etter

Vannbehandlingsanlegget på Storsætra forsyner hele gamle Skodje kommune med vann. Når oppgradering av dette anlegget starter henger sammen med hvor lang tid man bruker på Nysætra, men arbeidet skal skje i vinter.

I anleggsfasen for Storsætra må man behandle vatnet kun med klor. Da vil abonnentene kunne merke endra lukt og smak av vannet, men vannet skal vere trygt å drikke, heter det avslutningsvis fra Ålesund kommune.