I bilen har de to representantene for politiet med seg alle tester som kan avsløre om bilister kjører med en eller annen form for rus. Foto: Johan Behrentz

– En ruskjører i trafikken er en for mye, sier innsatsleder Ewa Welle, og gjør seg klar til en kontroll på Kverve sammen med kollega, politibetjent Fredrik Wiger Ellingsen. I bilen har de det meste av utstyret som skal til for å avsløre bilførere som er påvirket av rusmidler. Det mest brukte er alkometeret, som bilførere blir bedt om å blåse i, men de har også Wipe Alyser. Med en enkel spyttprøve kan politiet få en indikasjon på om en bilfører er påvirket av andre rusmidler enn alkohol. De har også Evidenzer, et bevisinstrument istedenfor blodprøve når det gjelder alkohol. Resultatet av en slik test kan brukes som bevis i retten.

Ingen testet positivt under kontrollen på Kverve i påska. Foto: Johan Behrentz
Ingen testet positivt under kontrollen på Kverve i påska. Foto: Johan Behrentz

Hindret ruskjører

– Vi skulle egentlig være to patruljer på denne kontrollen, men en patrulje måtte rykke ut for å ta hånd om en bilfører som er mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, sier innsatsleder Welle fornøyd. Hun er glad for at man har kunnet hindre personen å ferdes i trafikken. Politiet kan ha hektiske dager, men ruskjøring er noe de har fokus på. De gjennomfører kontroller jevnlig og til alle døgnets tider.

– Det er ikke bare ved tilfeldige kontroller dere avslører rusbrukere i trafikken?

– Noen ganger ringer publikum til oss når de observerer biler som vingler eller har merkelig kjøreadferd. Slike meldinger er kjempebra, og man kan gjerne varsle anonymt. Så blir det vår oppgave å undersøke forholdet, sier Ewa Welle, som føler at politiet med dette gjør en viktig jobb.

Lars Arild Skåre har aldri blitt stoppet av politiet for alko-test, og synes det er bra at de foretar slike kontroller. Foto: Johan Behrentz

Måtte blåse

Med godt synlige vester og signallys stiller de seg i vegen og vinker inn biler som kommer østfra. Lydig og kanskje litt smånervøs svinger bilistene til side og ruller ned vinduene mens tjenestepersonene fra politiet gir instrukser. For noen er dette første gang de er blitt stoppet for ruskontroll, og de blir forklart hvordan de skal blåse inn i alkometeret. Andre har blitt stoppet i lignende ærend tidligere.

Politibetjent Ellingsen har ulike opplevelser ved slike kontroller. Noen bilførere blir skiplet og nervøse og gjør helt irrasjonelle ting. Da er det politiets oppgave å roe ned vedkommende.

Politiet roer ned

– Vi opplever at folk stort sett er positive til å bli stoppet på denne måten. De forstår oppgaven vår, sier innsatsleder Ewa Welle, og smiler avvæpnende til bilistene som skal blåse i alkometeret.

– Også de med positiv test oppfører seg stort sett bra. De må stå for det de har gjort, sier Welle.

Ingen ved denne kontrollen hadde grunn til dårlig samvittighet, og alle fikk kjøre videre med en ”God påske”-hilsen fra politiet.

Lars Arild Skåre har aldri blitt stoppet av politiet for alko-test, og synes det er bra at de foretar slike kontroller. Foto: Johan Behrentz