– Det er svært tilfredsstillende. Vi har gått på med krum hals og det har gitt resultater, sier daglig leder i ProTre AS, Magne Stige.

Kjøpte tilbake i 2019

Fabrikken til ProTre i Engesetdalen ble bygd og etablert av faren til Magne og tre brødre som Engesetdal Trevare AS i 1956. 50 år senere ble bedriften solgt til det svenske konsernet Södra, før den senere ble solgt videre til en tysk eier. Grunnen var at at Södra ikke skulle drive med interiørtre i Norden lenger. Men den tyske eieren var ikke økonomisk robust nok, og i 2019 fikk Magne tilbudet om å kjøpe bedriften tilbake. Juli samme år, bare noen måneder etter at han fikk tilbudet, var kontrakten underskrevet, og Magne tok over ProTre sammen med en investor og to tidligere kollegaer, som gikk inn som deleiere.

ProTre holder til i vakre Engesetdalen på Skodje. Foto: Dronefoto

Potensielle trøbbelår

Men ikke mange månedene etter at Magne og de tre deleierne hadde tatt over driften av ProTre, sto de overfor en stor utfordring. Koronapandemien brøt ut, og verden ble stående stille. Mange bedrifter på landsbasis begynte å slite økonomisk og endte opp med å permittere sine ansatte.

– Når pandemien kom tenkte vi at det var særdeles uheldig, og vi hadde en viss panikk i starten. Som mange andre sendte vi også ut permitteringsvarsel til våre ansatte, men for vår del måtte vi trekke dem raskt tilbake fordi vi hadde mye å gjøre. Det hadde vi hele veien gjennom pandemien, for markedet innen byggevare sto sterkt i den perioden, forteller Stige.

Dermed klarte ProTre seg godt gjennom pandemiårene, men ikke lenge etter at koronaen hadde roet seg, sto verden overfor nok en stor utfordring. Russland invaderte Ukraina og det brøt ut krig. Den pågående krigen i Ukraina har blant annet ført til enorme prisøkninger på råvarer og vanskelig tilgang på produkter for mange bedrifter innen ulike bransjer. Stige opplyser blant annet om at for deres del har det vært mest problematisk med europeisk eik, ettersom 30 prosent av europeisk eik stammer fra Ukraina. Likevel har det gått fint for ProTre.

– Vi har klart å levere gjennom hele denne perioden uten vesentlige problemer. Det blir alltid litt panikk når slike situasjoner dukker opp, men vi har kanskje blitt godt rustet gjennom disse periodene og klart og løst dem, sier Magne Stige.

Foto: ricardofoto.no

– Hva er nøkkelen til at det har gått så bra?

– Jeg tror det er innsatsvilje og hardt arbeid. Eiere og ansatte har stått på maks og dratt i samme retning. Det har gjort at vi har opplevd at pila har pekt oppover siden vi starta opp. Vi får håpe at vi klarer å fortsette å levere fremover også, svarer han.

Lars Inge Engestrøm hos ProTre jobber hardt på fabrikken. Foto: Kristian Moe

Nye investeringer

De gode årene har gjort at ProTre har funnet sin markedsposisjon, bygd opp omsetning og skaffet resultater. Dermed ligger mye til rette for at oppturen skal fortsette fremover. Samtidig er ikke bedriften helt tilfreds og streber for å befeste sin posisjon i markedet. Derfor har ProTre besluttet å investere overskuddet tilbake i bedriften. I november sto utvidet lager og større lastesone ferdig, og de har også invester i vedlikehold og oppgraderinger inne i produksjonen. Nå er det også besluttet at de skal skaffe nytt malingsanlegg og et nytt fyranlegg – den største investeringen i bedriftens historie.

– Det nye malingsanlegget vil forbedre og effektivisere produksjonen, og doble kapasiteten vår. Det vil legge til rette for videre vekst. Fyranlegget vil sikre driften av malingsanlegget, og er hjertet i produksjonen vår. Vi ser ProTre som en viktig aktør i markedet fremover og ser en stor fremtid i dette. Derfor setter vi i gang med disse store investeringsprogrammene, forklarer Magne Stige.