Chiara Bersani er scenekunstner og koreograf. Hun har turnert på mange av de store internasjonale teaterfestivalene, og er i ferd med å etablere seg som en viktig kunstner. Bersani, som selv er rullestolbruker, utforsker politiske aspekter ved kroppen, og verkene hennes baserer seg på konsepter knyttet opp mot dette temaet. Som aktivist jobber hun med inkludering på scenekunstfeltet og for å inkludere kunstnere med nedsatt funksjonsevne, og i den forbindelse inviterer hun barn og unge med fysiske utfordringer til workshop førstkommende helg.

– Sammen med kurator Lisa Gilardino har jeg vurdert prosjektene, og synes at Chiaras posisjon og stemme er veldig interessant å bringe inn til en festival som Høstscena. Vi ønsker å ta på alvor det med å legge til rette for et mangfold, og ønsker å tilby prosjekter som både har høy kunstnerisk standard og som samtidig har mulighet til å inkludere publikum som kanskje ikke så ofte føler seg inkludert, sier kunstnerisk leder for Høstscena, Siri Forberg.

Fra et planleggingsmøte på Rådhuset i februar. Foto: Høstscena

Prosjekt til Høstscena

Workshopen med Chiara Bersani avholdes 2. - 4. juni, og tar utgangspunkt i refleksjoner rundt fremkommeligheten i Ålesund. Det er et gratis tilbud for barn og unge i alderen 7–15 år som bruker rullestol eller som har andre fysiske utfordringer med å bevege seg fritt. Hun skal også ha workshop 22.-24.september, og i løpet av disse to helgene skal Bersani bli kjent med ungdommene og utvikle et prosjekt for Høstscena hvor ungdommene selv deltar.

– Slike tilbud blir sjeldent tilbudt til barn og unge med slike utfordringer. Innen idrett finnes det, men ikke når det gjelder kunsttilbud. Det finnes helt sikkert barn og ungdom som heller ønsker å delta i teater og den type arrangement, så dette er en mulighet til å inkludere dem, sier Forberg.

Er målet med workshopen å inkludere ungdommer med fysiske utfordringer?

– Dette er en spesifikk invitasjon til ungdom som ellers ikke opplever å bli invitert, så sånn sett kan man si at det er et mål. Men hovedformålet er at Chiara og ungdommene skal skape et interessant kunstnerisk prosjekt som skal vises på Høstscena. Det endelige målet er at vi skal skape en produksjon til høstens festival, forteller Siri Forberg.