Målet med avtalen er gjensidig utveksling og å fremme forskning innen skipsdesign, havteknologi og digitalisering av den maritime industrien.

– Samarbeidet er alt godt etablert, forteller professor på Institutt for havoperasjoner og sivilteknikk, Henrique Gaspar, som skal ta hånd om koordineringsrollen knyttet til avtalen fra NTNU sin side.

– De siste ukene har vært intensive med produksjon av felles vitenskapelige artikler og forskningsaktiviteter om digitalisering av den maritime industrien, forteller han videre.

Samarbeidet har fått en tidsramme på fem år, med alt publisert arbeid innen maskinlæring for maritime applikasjoner og teknologier for virtuelle sjøprøver. Aktiviteter som felles veiledning av doktorgradsstudenter og utveksling av forskere er også planlagt for det kommende året, heter det videre i pressemeldingen.