På verdensbasis lever nesten 50 millioner mennesker i dag med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. I følge Nasjonalforeningen for folkehelsen forventes det å være ca. 7.800 mennesker med demens bare i vårt fylke i 2030 - altså om knappe syv år.

Demens berører mange

For å knekke demenskodene og stoppe denne skremmende utviklingen, trengs det forskning. I Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram forsker landets beste miljøer på risikofaktorer, årsakssammenhenger, forebyggende tiltak, diagnostiske metoder og effektiv behandling av demens. Siden 2001 har Nasjonalforeningen for folkehelsen bidratt med over 242 millioner til demensforskningen, ifølge foreningen.

– Slik utviklingen er nå, er det svært sannsynlig at mange av oss i løpet av livet vil bli berørt, direkte eller indirekte av demens. Det er derfor en svært viktig innsamlingsaksjon som starter nå den 18. september, sier Ingunn Øye, fylkesleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Håper på rekord

I Ålesund kommune er det i alt 10 helselag og to demensforeninger, mens det i hele fylket er 47 helselag, 11 demensforeninger og to kombinerte demensforeninger og helselag.

– I 2022 samlet lokallagene i vårt fylke inn totalt 1.081.081 kroner. Men i år håper vi å slå rekorden fra 2019, som var på hele 1,2 millioner kroner, sier Øye, og kan fortelle at 70 prosent av det som samles inn lokalt går til forskning og 30 prosent til lokale demenstiltak.

Et stort antall frivillige

I tillegg til egne medlemmer har man også et utstrakt samarbeid med andre som stiller opp som bøssebærere.

– Vi har i år engasjert 7.-trinnet på ungdomsskolene, elever fra videregående skoler og andre frivillige, forteller Ingunn Øye, og minner om at det også er opprettet et eget vippsnummer i forbindelse med årets innsamlingsaksjon.

Viktige arrangement

I tillegg til selve innsamlingen, vil det også være flere arrangement i løpet av den uken aksjonen pågår: 21. september på et åpent møte på Ørskog kulturhus, vil temaet være barnedemens. Her vil Øyvind Blindheim, som selv har en sønn med barnedemens, snakke om temaet. Og den 27. september kommer Ingebrigt Steen Jensen til Color Line stadion med sin sterke historie, som også har blitt til boken «før jeg forsvinner», om å leve et liv med Alzheimer.

Kari Witsø, Ingunn Øye og Britt Løwensprung Foto: Kåre Stig Nøstdal