Opplegget har fått navnet «Havdag» og innebærer at alle femteklassene i Møre og Romsdal sør for Moldefjorden, samt i Hustadvika kommune, blir invitert til Atlanterhavsparken Vitensenter i løpet av skoleåret for en lærerik dag om hva som finnes og skjer i havet. Under Havdagen på Atlanterhavsparken får elevene prøve ut flere ulike aktiviteter, som stjerneorientering, se på utstillingene og akvariene, dissekere fisk og lage mat på matverksted.

– Havnæringene i Møre og Romsdal trenger mye arbeidskraft i årene som kommer, og vi har et sterkt ønske om å gjøre elevene engasjerte og interesserte i næringen. Når elevene lærer om livet i havet, ser vi også at de bryr seg om det, sier daglig leder Atlanterhavsparken Vitensenter, Heidi Bostad Roaldsand.

Daglig leder Atlanterhavsparken Vitensenter, Heidi Bostad Roaldsand. Foto: Kristian Moe

Totalt skal 2000 elever fra mer enn 100 skoler komme innom Atlanterhavsparken og delta på Havdag, og torsdag var en gruppe på rundt 60 elever på besøk.

– De er veldig interesserte, entusiastiske og veldig glade. De er også kjempeglade for å komme seg ut på tur til en alternativ læringsarena, forteller Bostad Roaldsand.