På en tur rundt i Ålesund sentrum søndag formiddag, kunne man observere et urovekkende stort antall store istapper hengende fra ulike hustak.

Steven Bendal, avdelingsingeniør i Ålesund kommune, hadde registrert det samme mandag morgen, og var bekymret for den faren disse kunne utgjøre:

– Det er klart at noen steder er istappene så store at de potensielt kan forvolde stor skade om man blir truffet av dem. Vi har imidlertid ikke noen hjemmel til å gi pålegg i slike saker, det er det eventuelt politiet som kan, sa han til oss mandag.

Nedre strandgate Foto: Per Rich Hunstad
Istapper på to etasjer i Notenesgata søndag. Mandag ettermiddag var det fikset. Foto: Per Rich Hunstad
Mandag ettermiddag var istappene borte. Foto: Per Rich Hunstad

Klar tale fra politiet

– Dette er det helt klart huseiers ansvar, og det fritar veken fra straff eller erstatningsansvar å kun gjøre oppmerksom på faren ved å plassere skilt eller stokker på fortauet. Huseier har også en handlingsplikt, en plikt til å gjøre noe med dette innen rimelig tid, sier politiadvokat Yngve Skovly. Det er i følge Skovly politivedtektene i Ålesund kommune som regulerer disse forholdene, og særlig en paragraf er sentral:

§ 5-3. Snøfall, rydde- og strøplikt

Eier av hus eller grunn mot offentlig sted i tettbygd eller bymessig strøk plikter å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø etter snøfall. Snøen skal legges ved fortauskanten og ikke i kjørebanen eller i rennesteinen slik at sluker tettes. Det må også tilrettelegges slik at snø på fortauskant ikke er til hinder for handikapparkeringsplassene. Eier av hus eller grunn mot offentlig sted innenfor tettbygd eller bymessig strøk plikter å strø fortauet utenfor eiendommen når det er glatt.

Har ryddet tak i ei uke

Mandag ettermiddag hadde imidlertid plussgrader og en iherdig innsats fra innleide ryddemanskaper redusert risikoen for takras betraktelig i de mest sentrale områdene av bysentrum.

Nicholas Abrahamsen og Geir Helge Waagsbø fra Ålesund Vinduspuss har stort sett ryddet tak i byen siden onsdag i forrige uke.

– Det er mange som vil ha tak i oss for å få ryddet takene sine og jeg vet at det er to biler til med lift som er ute på tilsvarende oppdrag i dag, fortalte Nicholas Abrahamsen mandag.

Høyt henger han når taket skal ryddes. Geir Helge Waagsbø fra Ålesund Vinduspuss har god utsikt på jobben. Foto: Kåre Stig Nøstdal

Ikke lett å fote seg

Men om huseierne skal ha skryt for å ta affære når det kommer til takras, er det ingen grunn til å dele ut roser når det kommer til rydding av fortau. Selv om det har kommet svært mye snø på kort tid, er det stor grunn til å rette en alvorlig pekefinger når det kommer til rydding av fortauene i byen. Så kan jo man spørre seg når man leser §5–3 i politivedtektene: Hvor i all verden skal huseierne gjøre av all snøen på smale fortau?

Foto: Kåre Stig Nøstdal
Foto: Kåre Stig Nøstdal
Foto: Kåre Stig Nøstdal