Det ble både snorklipping av påtroppende ordfører, historiske tilbakeblikk, bacalao og musikk da Nils Sperre inviterte til åpen dag.

- Når vi i år feirer 100 år i fiskerinæringen, var det naturlig å markere dette sammen med kunder og forretningsforbindelser, eiere og ansatte. I tillegg ønsket vi å involvere lokalbefolkningen på Ellingsøya og andre som er interessert i selskapet. Det er nesten litt rørende og i alle fall utrolig kjekt at så mange ville være med å feire jubileet sammen med oss. Vi ønsker å rette en stor takk til alle som kom, sier Cato Raaum Viken, daglig leder ved Nils Sperre AS.

BBG Sax-Trio sto for lokalt musikkinnslag og underholdte forsamlingen Foto: Nils Sperre AS

Lanserte historisk bok

Siden Nils Sperre ble etablert i 1923 har kunnskapen gått i arv gjennom tre generasjoner. Representanter fra både 2. og 3. generasjon Sperre-slekt var på scenen under markeringen. Blant annet ga Palmar Sperre publikum et innblikk i bedriftens 100 år lange historie.

Palmar Sperre forteller om bedriftens 100 år lange historie. Foto: Nils Sperre AS

- Det hele startet med at far min, Nils O. Sperre, startet et beskjedent mottak, flekking og salting av fisk i et naust nede på garden her. Firmaet har i løpet av de 100 årene som har gått blitt drevet gjennom skiftende tider, noe som har ført til både opp- og nedturer. Nedturene har skapt vanskeligere driftsforhold, men vi har «stått han av», som det vel heter på nordnorsk. Det gjelder bare å være sta, å aldri miste troen på eget prosjekt, sa Palmar Sperre fra scenen.

Disse betraktningene har også vært med å danne grunnlaget for boken “100 år med fisk”, skrevet av forfatter Knut Arne Høyvik, som også fortalte publikum om arbeidet med boken.

Representanter for eierne, fv. Oddbjørn, Harald, Nils Johan, Odd Arild og Ronny Sperre Foto: Nils Sperre AS