I Nytt i Uka 17. januar (digitalavis) var hovedoppslaget at administrasjonen i Ålesund kommune har konkludert med at Ålesund Jamii Islamsk senter må søke om dispensasjon fra arealplanen dersom de tre nederste etasjene av Skippergården (Kongens gate 18) skal bruksendres til religiøst forsamlingshus. Lokala er i dag regulert til bolig, forretning og kontor.

Dersom det må til en dispensasjon, som det altså ser ut til, kan den ikke avgjøres reint administrativt, men må til politisk behandling i planutvalget.

Vi har spurt representanter fra de tre samarbeidende posisjonspartia i Ålesund kommune, Fremskrittspartiet, Høyre og Ålesundslista, samt Arbeiderpartiet, om hvordan de tror deres parti vil stille seg til en søknad om dispensasjon fra arealplanen. Med unntak av ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp), var svaret nokså likelydende: Det kan de ikke si noe om før de har fått en politisk sak om det på bordet.

Håkon Lykkebø Strand Foto: Kenneth Kamp (arkivfoto)

Håkon Lykkebø Strand (Fremskrittspartiet), ordfører:

– Vi må først få saka til planutvalget før vi kan konkludere, men jeg kan si at jeg tror det vil være vanskelig for Fremskrittspartiet å gi dispensasjon. Området er i dag satt av til sentrumsformål i kommunedelplanen, og vi mener at det er viktig at Kongens gate fortsetter å være en handlegate, sier Lykkebø Strand.

Frode Andresen Foto: Høyre (arkivfoto)

Frode Andresen (Høyre), nestleder i planutvalget:

– Før jeg kan svare på det, må vi få en politisk sak om det til behandling, og da skal vi selvsagt forholde oss til plan- og bygningslova. Men helt generelt kan jeg si at vi har lova at Ålesund skal være en ja-kommune, og det må selvsagt gjelde for alle søkere. Likebehandling er viktig for oss, poengterer Frode Andresen.

Hans Kjetil Knutsen Foto: Andreas G. Hesselberg (arkivfoto)

Hans Kjetil Knutsen (Ålesundslista), leder i planutvalget:

– Jeg er jo kjent for å være frittalende, og det skal jeg fortsette å være, men som leder av planutvalget kan jeg ikke si noe om dette før vi har fått ei sak til politisk behandling og har fått se dokumenta i saka, sier Knutsen.

Anne Berit Støyva Emblem Foto: Kristian Moe (arkivfoto)

Anne-Berit Støyva Emblem (Arbeiderpartiet):

– Først må vi få saka til behandling, og slik jeg oppfatter det søkerne sier i Nytt i Uka, kan dette ta opp mot et og et halvt år. Generelt kan jeg si at vi er positive til alt som kan berike mangfoldet i byen vår, men vi kan ikke saksbehandle før vi har fått en innstilling, forklarer Støyva Emblem.