Elevene som har fått besøke Da Vinci-rommet etter at det åpna i oktober har fått være med på kreative verksteder med danseren og koreografen Tonje Molnes og bildekunstneren Silvia Ilona Klatt. De har lært seg å danse, tegne bevegelser, male og – ikke minst – samarbeid, går det fram av ei pressemelding.

På de kreative verkstedene har elevene fått være med å skape noe selv gjennom lek, undring og de teknikkene de har lært.

– Både elever og lærere har uttrykt begeistring når de har vært på besøk i Da Vinci-rommet og fått jobbe sammen med kunstnerne. Jeg tror og håper at lærerne har blitt inspirert til å ta med seg disse arbeidsmetodene tilbake til klasserommet, sier Trine Smoor Isaksen, som er daglig leder for Aggregat Kunstnarfellesskap og prosjektmedarbeider i Verkstad da Vinci.

Fra det første verkstedet i Da Vinci-rommet, «Rastlaus stillheit – ein uvanleg duett» med Silvia Ilona Klatt og Tonje Aas Molnes. Der fikk elevene lære om både dans og tegning. Foto: Trine Smoor Isaksen. Foto: Trine Smoor Isaksen

Helhetlig og dypere læring

Smoor Isaksen mener at metodikken som brukes hos Verkstad da Vinci, der de bruker kroppen både fysisk, mentalt, åndelig og faglig i læringsprosessen, bidrar til en lærdom som blir dypere og varig. Dermed er det også en metodikk som vil kunne gi bedre ferdigheter i fag som matte, lesing og naturfag, der den siste PISA-undersøkinga viser at norske elever har blitt betydelig svakere i løpet av de siste fem åra.

– Jeg skulle ønske at flere så sammenhengen mellom å styrke de estetiske faga og å få bedre resultater i teorifag. Tenk hvor mye regneferdighet du trenger for å komponere musikk, blande farger og brenne en leiregjenstand! sier Mariann Bjørkavoll Lervåg, som er koordinator i Verkstad da Vincii

Til våren skal elevene som kommer til Da Vinci-rommet få møte komponisten og lydkunstneren Kristian Skårbrevik og kunsthåndverkeren Lissete Escobar. Sammen med dem skal elevene få komponere musikk og lage keramikkgjenstander.