Kvalheim har tidligere vært daglig leder i designbyrået Elle Melle i mange år, før hun i 2012 ble kommunikasjonsdirektør i Helse Møre og Romsdal, hvor hun var medlem i ledergruppen og arbeidet med intern- og eksternkommunikasjon. De siste tre årene har hun hatt ansvar for nasjonale IT-prosjekter i Solwr.

– Vi er svært fornøyde med å få Trine med på laget. Som leder for den nyopprettede avdelingen Kommunikasjon og Samfunnsengasjement vil hun ha en sentral rolle i å synliggjøre bankens rolle som samfunnsbygger og selvstendig regional sparebank, sier administrerende direktør i Sparebanken Møre, Trond Nydal.

Trine Kvalheim starter i stillingen 8. august.