At hun virkelig brenner for både kulturen og ungdommen i Ålesund skjønner man når man prater med henne. I tillegg behersker hun den noe krevende kunsten å kunne snakke engasjert og klokt om dette - på både innpust og utpust:

– Verden er kaotisk for øyeblikket og mange står i en vanskelig situasjon med mye usikkerhet. Og midt i dette står barna og ungdommene våre i etterdønningene av koronaen. Det vi trenger er å lage gode tilbud og miljø for hele økosystemet i kulturbransjen, både for brukerne av tilbudet og de profesjonelle. Kunst og kulturen er det «limet» som vi må styrke, og det er viktigere enn noensinne, sier hun.

Hun roser samtidig alle de private aktørene i kulturlivet, og ikke minst det lokale næringslivets evne til å se hvor viktig kulturen er for lokalsamfunnet, og viljen de viser til å støtte opp om dette.

Kultursjef Oskar Skulstad er veldig glad for å ha Lin tilbake i kommunen:

– Vi er veldig glad for at Lin endelig har kommet «hjem» til Kultur og fritid. I nedgangstider er kunst og kultur viktigere enn noen gang, betydningen av en god kulturell grunnmur i kommunen er avgjørende for en god samfunnsutvikling, sier han.