Et tips om at det skulle ha blitt vanskeligere å selge eiendommer på Nordøyane på grunn av bompengene for Nordøyvegen, viste seg å være helt feil. Nordøyvegen har utvilsom gjort det mer attraktivt både å bo på Nordøyane og ikke minst å ha fritidsbolig der, ifølge eiendomsbransjen.

– Ekstremt positivt

Hos Notar kan regionlederen for Sunnmøre, André Nakken, melde at Nordøyvegen er ekstremt positivt for øyene:

– Etter at Nordøyvegen åpna, har vi merka økt etterspørsel der ute, særlig etter boliger til fritidsformål. Folk har virkelig fått opp øynene for de kvalitetene som er i området. Også for fastboende har øyene utvilsomt blitt mer attraktive, sier Nakken.

André Nakken, regionleder for Sunnmøre hos Notar. Foto: Ingvald Kaldhussæter pressefoto

– Økt omsetning og økt pris

Espen Skarbø, eiendomsmegler hos Møremegling, rapporterer også at eiendomsutviklinga på Nordøyene er svært positiv:

– Nå er det små tall vi snakker om på Nordøyene, men det ser ut som det var flere som holdt igjen med å selge til Nordøyvegen åpna. Fra august i år har det allerede vært ti omsetninger, mens det bare var to i samme periode i fjor. Ser vi på 2020, var det åtte omsetninger i den perioden. Dessuten ser vi at omsetningshastigheta har gått kraftig ned, fra et gjennomsnitt på 308 dager i 2020 til bare 60 dager nå, poengterer Skarbø.

Espen Skarbø, eiendomsmegler hos Møremegling. Foto: pressefoto

– Positivt, men antallet er lite

Videre viser han til at også kvadratmeterprisen på eneboliger på Nordøyane i samme periode har økt med hele 35 prosent, fra 6438 kroner i 2020 til 8670 kroner nå.

Også Susanne Giskeødegård, daglig leder for DNB Eiendom i Ålesund, melder at utviklinga på Nordøyane ser positiv ut. Kvadratmeterprisen på solgte eneboliger har gått opp, og omsetningstida har gått ned. Spesifikt har hun sammenligna perioden 01. desember 2020 til 21. oktober 2021 med samme periode året etter. Da viser talla at kvadratmeterprisen for eneboliger har gått opp med 25 prosent, mens omsetningshastigheta har gått ned fra 88 til 76 dager. På den annen side, har antallet salg gått ned fra 15 til 9 i perioden.

Giskeødegård tar også et viktig forbehold når det gjelder utviklinga på Nordøyane:

– Det er veldig små tall det dreier seg om der ute, slik at ett eneste salg kan slå veldig ut på statistikken. Og akkurat nå er det ikke mer enn én eiendom som ligger ute til salg på Nordøyane, sier Giskeødegård.

Susanne Giskeødegård, daglig leder for DNB Eiendom i Ålesund. Foto: pressefoto