I auditoriet på Ålesund sykehus ble jordmødre som jobber i kommunen og på sykehuset samlet for å markere den internasjonale jordmordagen.

– Det er en viktig markering for det setter fokus på arbeidet vi gjør for å styrke folkehelsen, for å sikre trygge fødetilbud og ikke minst at vi får et godt og tilgjengelig tilbud som folket ønsker seg. Vi synes det er viktig å markere at jordmødre bidrar til å redde liv hver dag i landet og ellers i verden, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

Kvinnehelsearbeid i fokus

På agendaen under markeringen var kvinnehelsearbeid og den nylig lanserte kvinnehelseutvalgsrapporten i fokus. Schjelderup selv holdt foredrag om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse, mens seniorrådgiver i NSF, Lars Petter Eriksen, snakket om rekruttering av toppkompetanse i helsetjenestene. Landsstyremedlem Jordmorforbundet NSF, Sara Fugledal Wiik, holdt også foredrag om temaet "Jordmødre - Sammen er vi sterke og skal skape solide fagmiljø til det beste for kvinnene!"

– Vi har snakket om kvinnehelseutvalgsrapporten som nylig ble lansert, hvordan vi kan styrke kvinnehelsetilbudet her i regionen og hvilken rolle vi jordmødre har i det viktige arbeidet i samfunnet, forteller Schjelderup.

Hvordan kan dere styrke kvinnehelsetilbudet?

– Det er kjempeviktig at vi legger til rette for styrket bemanning på fødeavdelingen og får bedre varseloppfølging for landets kvinner. I tillegg må vi få bedre drop-in tilbud for vanlige kvinnehelseplager hos jordmor og helsesykepleiere, samt nå ut med kunnskapen som ligger til grunn i kvinnehelseutvalgsrapporten, mener hun.

Jordmødre fra kommunen var samlet i auditoriet på Ålesund sykehus for å markere den internasjonale jordmordagen. Foto: Kristian Moe

Trenger flere jordmødre

Hanne Charlotte Schjelderup understreker samtidig at det er avgjørende at det er god nok tilgjengelighet på jordmødre for landets kvinner. Hun opplyser at det i dag mangler 1000 kommunejordmødre på landsbasis, og det er derfor viktig at det utdannes flere jordmødre.

– Vi må utdanne flere jordmødre for vi gjør en livsviktig innsats, og vi er veldig viktige i det internasjonale kvinnehelsearbeidet fremover. Vi er nødt til å sikre at vi har nok jordmødre for befolkningen. Det er vi helt avhengige av for å ha et trygt og godt helsevesen her i landet, poengterer lederen i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.