Det er de delvis Momentium-eide restaurantene Bryt/Bro, Molo Brew, T2 og Dampsentralen som skal inn under management-paraplyen til Ut i Ålesund Management AS. Daglig leder i det nystarta selskapet er Marius Lunde Pedersen, som blant anna har bakgrunn som daglig leder for Molo Brew, driftsansvarlig hos Momentium og, nå sist, driftsansvarlig for Dampsentralen og Pir.

– Oppgavene til det nye selskapet er blant anna å følge opp de daglige lederne og avdelingslederne med administrative støttefunksjoner, delta i styrene i de ulike selskapene, optimalisere drifta, passe på kostnadene og få flere folk til benytte seg av disse fine spisestedene, opplyser Marius.

Videre opplyser han at tankegangen også er å få synergieffekter og stordriftsfordeler som i et konsern, for eksempel gjennom innkjøp, kunnskapsdeling og disponering av de ansatte.

– Vi ønsker også å skape en følelse av fellesskap mellom de ansatte på de ulike restaurantene, sier han.

Ut i Ålesund Management AS eies 20 prosent av Marius Lunde Petersen og 80 prosent av de fire restaurantkonseptene. På sikt er tanken at også andre restauranter kan komme inn under Ut i Ålesund-paraplyen.

– Målet mitt er å bidra til at Ålesund blir Norges kuleste by! Da trenger vi spennende serveringssteder som folk har lyst å besøke, sier Marius Lunde Petersen optimistisk.

Retting: Opprinnelig stod det at Marius Lunde Petersen hadde vært daglig leder for Pir Cowork. Dette er retta til driftsansvarlig for Dampsentralen og Pir.