Det er øyene Hundsvær i Ålesund kommune og Storholmen i Sula kommune, som skal gruses.

Brygga og grillplassområdet på Hundsvær der toalettet skal stå ved murene til høyre Foto: Sunnmøre friluftsråd

Flygingen blir gjort av Fonnafly med startpunkt på Kystverkets kai på Nørve. Helikopteret skal ikke lande på øyene, men skal frakte utstyr og big-bags som blir firt ned og plassert av friluftsrådet på stedet. Det er Møre og Romsdal fylkeskommune som har gitt støtte til å utvikle disse øyene som friluftsområde for innbyggerne. Nå setter Sunnmøre friluftsråd ut:

  • friluftstoalett på Hundsvær i nærheten av brygga og grillplassen på østsiden (som vist på vedlagt foto)

  • gapahuk på Storholmen, i nærheten av brygge og grillplass

  • Friluftsrådet frakter også ut ca. 30 big-bags med grus til begge øyene for utbedring av eksisterende stier

Alle tiltak er i samsvar med kommunene sine gjeldende planer for utvikling av disse friluftsområdene, og blir gjort etter avtale med kommunene

Hundsvær i Ålesund

Storholmen i Sula