Korsatunellen er en godt brukt passasje blant fotgjengere i Ålesund sentrum, og med en kapasitet på 1000 personer, er den det nest største tilfluktsrommet i Ålesund. I en krisesituasjon skal tunellen rigges om til drift som tilfluktsrom i løpet av 72 timer, og nødvendig utstyr for istandsetting skal finnes i rom som er tilknyttet tunellen.

Onsdag 17. januar ble den rigga om fra en «fredstilstand» til en «krigstilstand i løpet av de 8 timene Sivilforsvaret holdt på. Det skulle rigges opp med tørrtoalett og sykestue, og det skulle utføres trykktest, i tillegg til at aggregat og strømforsyning skulle testes.

Virksomhetsleder for teknologi og innovasjon, Helge Veum, ordfører Håkon Lykkebø Strand og beredskapsrådgiver Vidar Tolås sammen med Sivilforsvaret. Foto: Sivilforsvaret Møre og Romsdal

Det er Ålesund kommune som har ansvaret for vedlikehold av rommet, mens Sivilforsvaret har ansvar for drift og klargjøring. Sivilforsvaret stilte med rundt 20 av sine vernepliktige. Ordfører Håkon Lykkebø Strand, varaordfører Monica Molvær, en representant fra Giske kommune og avdeling for beredskap og bydrift var også til stede på øvinga. En representant fra beredskapsutvalget i Røde Kors-foreningene i Ålesund kommune var også innom en tur.

Sivilforsvaret stilte med rundt 20 av sine vernepliktige. Foto: Sivilforsvaret Møre og Romsdal
Onsdag ble Korsatunellen rigga om fra en «fredstilstand» til en «krigstilstand i løpet av åtte timer. Foto: Sivilforsvaret Møre og Romsdal