Enkelte dager har man hatt uvanlig lang ventetid på telefon og svært fulle venterom med flere timers venting for enkelte pasientkategorier. Det som haster mest tas alltid først.

Akuttmedisinsk hjelp

– Vi ønsker alle som har behov for legetilsyn velkommen til legevakta, men minner om at henvendelser som kan vente til neste dag bør tas hos fastlege, og at legevakta ikke skal brukes for fornying av medisiner og forlenging av sykemeldinger. Dette er alltid gjeldende, men særlig viktig å minne om nå som pågangen er så stor. Legevakta skal yte akuttmedisinsk hjelp, og det er viktig at den har kapasitet når du trenger den mest. Vi vil også takke alle besøkende for at de viser forståelse for den pressede situasjonen man har for tiden, heter det i pressemeldingen fra kommuneoverlege Alexander D. Wiig.