Kristine er 33 år og kommer fra Langevåg. Siste årene har hun bodd litt rundt om kring i landet men nå har hun flyttet hjem til Sunnmøre og etablert seg i Ørsta.

Hun er allerede godt i gang med prosjektstillingen og har startet opp en ungdomsgruppa som har ukentlig friluftsaktivitet. Kristine er ansatt i en 70% stilling og vil jobbe to dager i uka i Ålesund.

Hun er utdannet lærer og har jobbet åtte år i barne- og ungdomsskolen. Hun har også en bachelor i friluftsliv og har hatt oppdrag som guide for blant annet Norrøna Hvitserk og har hatt med turister på tur i heile Norge.

Denne uken har hun hatt med seg en gjeng 11–12-åringer til Kaldhussæter på høstferie.