De fire listene som stiller til valg ved høstens bispedømmerådsvalg har fått navna Bønnelista, Frimodig kirke, Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste. Listene skiller seg en del i synet på hva Den norske kirka er og skal være.

Her er de viktigste prinsipielle forskjellene mellom de ulike listene, slik de selv presenterer seg:

Nominasjonskomiteens liste

Nominasjonskomiteens liste er menighetenes fellesliste for bispedømmerådsvalg, prioritert av nominasjonskomiteen i hvert bispedømme. De vil arbeide for mangfold og bredde i den lokale kirken og er uavhengig av kirkepolitiske grupper. Hver enkelt kandidat på lista står for sitt eget syn. Nominasjonskomité-listas førstekandidat er Amalie Valde Berge, født i 1996.

Åpen folkekirke

Åpen folkekirke ønsker en kirke hvor alle skal kunne kjenne seg velkomne. De vil videreutvikle kirken som en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke og styrke folks tilhørighet til kirken. Videre ønsker de at kirken skal være åpen for alle, fremme menneskeverdet og motarbeide diskriminering. Åpen folkekirkes førstekandidat er lege Therese Kristin Utgård Aas, født 1979, fra Sykkylven.

Bønnelista

Bønnelista mener at bibel og bekjennelse er og skal være kirkens grunnlag. Den norske kirke skal være en del av Guds synlige kirke på jord, med medlemmer som har Jesus som Herre, og med lokalstyrte menigheter med ledere som lar seg lede av Den Hellige Ånd og som søker Gud i bønn og tilbedelse. Bønnelistas førstekandidat er fiskeribiolog Laila Therese Alendal, født 1974, fra Eidsnes.

Frimodig kirke

Frimodig kirke ønsker en kirke som er trofast mot Guds ord, åpen og evangeliserande. De vil nå dagens mennesker med evangeliet og utruste dem til å følge Jesus i hverdagen. Mer konkret vil de blant anna styrke arbeidet med søndagsskole og trosopplæring, bibelundervisning og Alphakurs, evangelisering og omsorgsarbeid. Frimodig kirkes førstekandidat er Arnt-Ove Tenfjord, født 1957, fra Ålesund.

Nettsider

Alle de fire listene har egne nettsider der de gir en utvida presentasjon av sitt syn og sine kandidater.