– Vi gjennomfører BlimE-dansen hvert år, og gjør det for å skape samhold mellom nødetatene. Vi samarbeider tett og da er det greit å gjøre noe gøy for å skape samhold mellom oss, opplyser de dansende nødetatene.

Foto: Kristian Moe