Den nye festivalen har fått navnet «Feelings» og skal ifølge arrangørene være sensommerens store høydepunkt. En to-dagers festival som appellerer til hele følelsesregistret, og går av stabelen 25. og 26. august.

Festivalsamarbeid

Aktørene som har gått sammen om Feelings er blant de største konsert- og festivalarrangørene i Norge. De står hver for seg og sammen bak noen av landets største musikkfestivaler. Momentium har fra før festivalene Jugendfest, Sommerfesten på Giske og konsertserien Ålesund Live, og er medarrangør for Utopia i Stavanger, Rakettnatt i Tromsø og Festningen i Trondheim.

Står på egne bein

– Det er viktig å presisere at alle festivaler vi er involvert i utenbys har sine egne budsjett og sponsorer, og er økonomisk helt adskilt fra det vi holder på med her hjemme, forteller Lars Berg Giskeødegård.

Betydelig lokal kompetanse

– Vi har etter hvert skaffet oss et solid rammeverk for hvordan man skal gjennomføre større festivaler. Likevel er fortsatt et viktig sjekkpunkt når vi skal involvere oss utenbys, om dette gagner det vi holder på med i Ålesund og på Giske, Forklare han.

Og satsingen har etter hvert ført til at Momentium er blitt en betydelig nasjonal aktør på store festivaler.

– Det har vi, og store deler av norsk festivalliv styres nå fra Ålesund og på Giske. Noe som også er med på å skape interessante jobber for yngre mennesker som vurder å flytte hjem til Ålesund, fortsetter han.

Bedre tilgang på artister

Satsingen ute gir også bedre tilgang til innhold for konserter og festivaler i Ålesund.

– Det at vi har blitt så store, gjør oss nok også til en aktør det er vanskelig å se bort fra når større artister skal sy sammen sine norgesturneer. Det gir oss rett og slett større handlekraft med tanke på å få de beste artistene til Ålesund, Avslutter Lars Berg Giskeødegård.