Sula: Bil stoppet for kontroll i Langevåg. Kvinne i 40-åra mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirka tilstand. Blodprøve og straffesak. Hun blir også meld for å ha kjørt uten gyldig førerrett, melder politiet søndag kl. 01.13.

Ålesund sentrum: Mann i 20-Åra mistenkt for promillekjøring. Tatt med til politistasjonen for bevisopptak. Det blir oppretta straffesak, het det i meldingen kl. 02.47.

Ålesund, søndag morgen: Politiet har hatt trafikkontroll i ved Hatlaåstunnelen i tidsrommet 0850 - 1010. Totalt 191 kontrollerte biler, to kontrollert for lavpromille men innenfor lovlig verdi, fire gebyr for ikke ha med fysisk førerkort.