– Dette er et lokalt arrangement med veldig mange spennende foredragsholdere, og med mange kjente som jobber med det samme. Så det er veldig hyggelig å få treffes, sier Maria Fugelsnes, ERP-manager i Devold of Norway.

ERP-system er enkelt sagt en fellesbetegnelse på it-systemer som hjelper bedrifter til å holde orden i sysakene.

Alle innlederne delte trender, tips og erfaringer, inkludert fallgruver og mulighetene som ligger i et ERP-system.

Eirik Nilssen i Gagn Consulting. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin

– Jeg er glad for at Gagn har tatt dette viktige initiativet, da det er så viktig å etablere nettverk. Mange av disse arenaene har lett for å etableres i Oslo-kjernen, og da er det viktig at vi kommer ut i distriktet og kjenner på disse problemstillingene i fellesskap, sier hovedtaler og ERP-ekspert Bo Hjort Christensen.

Automatisering, digitalisering og bruk av kunstig intelligens er kraftige trender i markedet, og Gagn ønsker å etablere ERP-forum som et permanent forum på Nord-Vestlandet.

– Det handler om å utvikle en møteplass for bedriftene, slik at de kan utveksle erfaringer og synspunkter, men også for å gi de et faglig påfyll, avslutter Eirik Nilssen, seniorrådgiver i Gagn Consulting.