Grunnen er at søknaden om bruksendring for en separert del av Rebellhuset, fortsatt er under behandling hos Ålesund kommune. Den langvarige prosessen frustrerer Slotsvik Walderhaug, som hadde håpet at kafeen kunne åpne i oktober.

– Først og fremst brukte vi seks måneder på å innhente informasjon om hva jeg skulle gjøre. Bare å søke har tatt oss ufattelig lang tid, så den endelige søknaden kom ikke inn før for halvannen måned siden, sier en oppgitt Sunniva Slotsvik Walderhaug.

En langvarig og pågående prosess

Selve søknadsprosessen om bruksendringen starta for over et år siden. Da ringte Sunniva til kommunen for å informere om at hun ønsket å søke om bruksendring. Samtidig spurte hun om hva hun måtte gjøre for å søke. Svaret hun fikk, var at hun måtte sende inn en søknad og en dispensasjon til bygg, med forklaring av konseptet, samt informasjon rundt praktiske ting. I utgangspunktet virker dette ganske rett frem, men ifølge Sunniva var realiteten helt annerledes.

– Det må være en ansvarlig søker, som jeg i ettertid har funnet ut betydde at en arkitekt måtte være på saken. Jeg fikk tydeligvis ikke lov til å søke som privatperson, noe jeg syntes var merkelig ettersom den delen vi søker bruksendring for, er bygd av lettvegger. Det er heller ingen bærende strukturer eller brannceller som er endra, noe vi har fått bekrefta av en ekstern brannkonsulent, innleder hun.

– Så er det slik at kommunen, av en eller anna grunn, har putta på flere og flere instanser i denne prosessen. Det har ført til at dette har tatt unødvendig lang tid. Nå venter vi på et stempel, men i tillegg til alt dette, har søknaden blitt sendt inn til Ålesund museum for godkjennelse og til fylkeskommunen for en uttalelse. Bygget er freda, men siden vi ikke har gjort noen form for fasadeendring eller noe, er dette skikkelig overdrevent, og det har blitt en unødvendig kronglete prosess, sukker Sunniva Slotsvik Walderhaug.

Dette er delen av Rebellhuset som det er planlagt kafé i, og som det er søkt om bruksendring for. Foto: Kristian Moe

Store konsekvenser

Den lange behandlingstida har ført til store konsekvenser for Sunniva selv og Rebellhuset, blant anna unødvendig store økonomiske omkostninger.

– Hver gang kommunen har putta på en ny instans i denne saken, som strengt tatt ikke har vært nødvendig, så har det kosta oss mye penger. Attpåtil er dette før jeg har lagt inn rør og kjøpt inn noe til kafeen. Det er noe jeg er utrolig fortvila over, sier Sunniva.

Den høye økonomiske belastningen har ført til at Rebellhuset og Sunniva har måttet få ekstern hjelp for å dekke alle utgiftene til de ulike instansene i kommunen.

– Husverten vår har vært helt fantastisk og utrolig støttende i denne prosessen. Ingen av oss hadde trodd at det skulle ta så lang tid eller koste så mye. I tillegg har jeg mista potensiell omsetning, så vi har måttet gjøre en avtale med husverten vår om at han tar kostnadene nå, så legges de på leien vår. Jeg har all forståelse for at ting koster, men når kommunen slenger på nye instanser uten at det er nødvendig, synes jeg det er kjipt, forklarer hun.

Enda mer frustrasjon

Om ikke den eviglange behandlingstiden og de høye kostnadene var nok, har Rebellhus-aktørene også fått kastet på seg påstander om ulovlig drift, noe de mener ikke er reelle og at de enkelt kan motbevise. Disse påstandene skal ifølge Slotsvik Walderhaug og «med-rebell» Adrian Krogsæter, ha kommet fra deres tidligere saksbehandler.

– Vedkommende har prøvd å vri dette mot at vi gjør noe ulovlig. Gjennom hele perioden har det blitt påstått at vi allerede har en aktiv kafédrift her, noe som åpenbart ikke stemmer. At vi hele tida må forsvare oss og motbevise slike påstander, har gjort prosessen mye vanskeligere, sier de med tydelig frustrasjon.

I tillegg opplyser de at arkitekten deres har hatt en pågående diskusjon om hva det søkes om. Igjen skal dette stamme tilbake til den forrige saksbehandleren, som skal ha behandla søknaden som om det gjaldt bruksendring for hele lokalet til Rebellhuset.

– Det er åpenbart feil. Vi har separert ut en egen del av lokalet som skal bli kafé, og det er denne delen vi har søkt bruksendring for, ikke hele lokalet på 700m², påpeker Slotsvik Walderhaug og Krogsæter.

– Likevel ville den tidligere saksbehandleren vår gå på runde rundt i hele lokalet for å se om vi driver med noe ulovlig. Det er helt absurd! Resten av lokalet er i bruk i henhold til lover og forskrifter, og vi bryter ingen næringskoder med den bruken vi har her, legger de til.

Sunniva Slotsvik Walderhaug og Adrian Krogsæter på Rebellhuset, er frustrerte over behandlingsprosessen til Ålesund kommune i forbindelse med åpningen av kafeen på Rebellhuset. Foto: Kristian Moe

Håper det løser seg

Tålmodigheten til Sunniva Slotsvik Walderhaug begynner å renne ut. Hun flyttet inn i lokalet i Kongens gate med en tanke om å utvide konseptet sitt og få en omsetning som skulle starte i oktober. Den planlagte kafeen skulle også være et sosialt konsept, smøre miljøet og være en av støttepilarene til Rebellhuset. Slik har det imidlertid ikke gått, og ting står i stampe. Nå har den forrige saksbehandleren blitt tatt av saken, og en ny saksbehandler har tatt over. Håpet er at ting nå skal løsne, og at bruksendringen blir godkjent slik at kafeen på Rebellhuset kan åpne.

– Vi har hele tida hatt troa på at det skal løse seg, og at dette skal gå bra. Men at det skal skje innen rimelig tid, begynner vi å tvile på. Jeg må jo også søke om serveringsbevilling og slike ting, der det også er ventetid og svartid. Det får jeg dessverre ikke gjort før jeg har fått bruksendra, sier Sunniva.

– Til slutt må jeg få presisere at dette har ingenting med vår nye saksbehandler å gjøre. Vedkommende har ikke gjort noe galt, og vi har ikke hatt noen negative dialoger med den personen. At vi går ut med dette, er i håp om å få saken vår gjennom, samtidig som vi oppfordrer kommunen til å være mer hensynsfulle når de skal behandle slike saker i framtida og ikke dra dem ut i evigheter. At de bruker lang tid, koster penger og energi og får alvorlige konsekvenser for de som venter, understreker Sunniva Slotsvik Walderhaug og Adrian Krogsæter.

Nytt i Uka/AESby har vært i kontakt med representanter i Ålesund kommune og gitt dem muligheten til å kommentere saken. I en epost svarer kommunen at grunnet kapasitetsutfordringer er det ingen som har mulighet til å gi en kommentar.