Sykkylven: Melding om trafikkuhell på FV60 Sykkylvsvegen. Traktor og hjulmaskin har kollidert. Begge kjøretøyene havnet i grøfta. Ikke meldt om personskader. Nødetatene rykker ut, melder politiet på X fredag kl. o8.45

Skal være kødannelse på stedet, skrev politiet kl. 08.47.

Hendelsesforløp: Trolig traktor som har forsøkt å kjøre forbi hjullaster. De har kommet borti hverandre og deretter mistet kontrollen. Det var kun to personer involvert, begge vurdert som uskadd. Ikke mistanke om ruskjøring, heter det i en oppdatering kl. 09.00.