I forbindelse med at AaFK Fortuna har valgt å starte opp med et andrelag fra neste år, og at dette vil medføre at klubben må rekruttere spillere fra breddeklubbene rundt om, har Nytt i Uka / AESby kontaktet noen av breddeklubbene i Ålesundsområdet for å få deres synspunkter på dette tiltaket.

Plusser og minuser

Herd er blant klubbene vi har vært i kontakt med. Damelaget deres spilte i 2. divisjon denne sesongen, men havnet på nedrykksplass og blir å finne i 3. divisjon neste sesong – samme divisjon som AaFK Fortuna 2. Med tanke på at Herd kunne tilby en kamparena i 2. divisjon denne sesongen, er de klubben som trolig er mest sårbar for å miste flest spillere til AaFK Fortuna 2 før neste år. Sportslig leder i Herd, Karl Oskar Fjørtoft, ser både plusser og minuser med at AaFK Fortuna velger å starte opp med et andrelag og sammenligner det med måten AaFK har gjort det på guttesiden.

– AaFK har tatt et ansvar i forhold til talentene på Sunnmøre som ønsker noe mer. Så er det ikke en fasit på hvor man utvikler seg best, men skal du spille toppfotball må du spille for en toppklubb. Da er valget AaFK på guttesiden og AaFK Fortuna på jentesiden. For vår del tenker jeg at vi på kort sikt kommer til å miste en del spillere til AaFK Fortuna. Det er litt uheldig siden det kan bli mange på en gang, men på lengre sikt tenker jeg at vi må skape et godt treningsmiljø her slik at våre jenter trives her, og jeg ser muligheter til at vi kan ta vare på våre jenter som er oppvokst i Herd på en annen måte, sier Fjørtoft.

Han tror likevel at det er greit at AaFK Fortuna velger å ta et større ansvar med å utvikle de største talentene selv for å få dem inn i toppfotballen.

– Jeg tror at det på sikt er greit at AaFK Fortuna har den rollen med å utvikle unge jenter til toppfotballen. Vi er først og fremst en breddeklubb som skal ta vare på våre egne og ta vare på at alle skal ha det bra og ha et godt opplegg, og så får AaFK Fortuna ta toppene. Men de må også passe på at utviklingsmiljøene rundt dem ikke dør ut. Det hjelper ikke å hente inn spillere hvis det gjør at klubbene rundt kollapser. Uansett om AaFK Fortuna har et andrelag, er de avhengige av breddeklubbene rundt seg og at det er et godt samarbeid med dem, mener Karl Oskar Fjørtoft.

Bjarte Larsen, som er hovedtrener for Aksla/Guard sitt damelag, er utelukkende positiv til at AaFK Fortuna tar ansvar for toppspillerutviklingen på Sunnmøre. Foto: Mikal Tollefsen

– Slik det bør være

I Aksla IL er det utelukkende positivitet rundt AaFK Fortunas innføring av andrelag og modellen de har valgt å gå for. Hovedtrener for damelaget Aksla/Guard, Bjarte Larsen, mener det er helt naturlig at toppklubben i byen tar ansvaret for toppspillerutviklingen og tror ikke måten AaFK Fortuna velger å gjøre dette på vil være ødeleggende for sunnmørsfotballen.

– Vi er ganske positive. Jeg synes modellen som er presentert fra AaFK Fortuna er helt slik den bør være lokalt på Sunnmøre og tror ikke det er ødeleggende. Jeg tror jentene vil det selv og jeg som trener tenker det er fornuftig hvis vi skal løfte sunnmørsfotballen til et nytt nivå. Jeg er ikke redd for at det skal skade fotballen her, heller tvert imot. Det vil heller utvikle på sikt, sier Larsen.

– Jeg synes derfor at det er flott at AaFK Fortuna tar det ansvaret. Vi som driver breddeklubbene har ikke dette som jobb. Vi gjør det som en hobby og av fri vilje, så at toppklubben i byen tar ansvaret for å utvikle de beste unge jentene til å bli toppfotballspillere er veldig bra, legger han til.

Hovedtrener for Blindheim Kvinner, Rune Johan Skodje Olsen, er redd for at gode utviklingsmiljø i breddeklubbene utvannes dersom en toppklubb henter de beste spillerne tidlig. Foto: Blindheim IL

Usikkerhet

Den siste klubben vi har vært i kontakt med i forbindelse med denne saken, er Blindheim IL. Deres damelag gjorde det sterkt i 3. divisjon denne sesongen og endte opp med å spille opprykkskvalifisering til 2. divisjon, der Steinkjer ble for sterke over to kamper. Hovedtrener for Blindheim Kvinner, Rune Johan Skodje Olsen, er litt mer usikker på hvordan dette skal utspille seg.

– Jeg føler at vi er sårbare, så det er litt ødeleggende for oss om AaFK Fortuna skal hente mange spillere fra vårt lag. Derfor stiller jeg meg usikker til dette, samtidig som jeg er spent på opplegget, sier Blindheim-treneren.

Han er derfor klokkeklar på at det er viktig at klubbene har en god dialog rundt hvilke spillere som er aktuelle.

– Det er for så vidt positivt at toppklubben her i området tar et større ansvar for å utvikle toppfotballspillere. De har nok økonomien til å legge til rette for jentene på en bedre måte med bedre trenere. Men jentefotballen her er sårbar, så det er viktig med en god dialog mellom klubbene og at dette ikke ødelegger for breddeklubbene. På lang sikt går det nok greit, men på kort sikt må de være nøye på hvem og hvor mange spillere de henter fra klubbene. Jeg savner kanskje en god dialog på hvordan vi på best mulig måte skal legge til rette for jentefotballen på Sunnmøre. Dette må skje i fellesskap mellom breddeklubber og toppklubb, der vi sammen skaper flere gode utviklingsmiljø, understreker Rune Johan Skodje Olsen.