Det er Krisesenter for Sunnmøre som står bak fagdagen «Heime verst», som arrangeres i Ålesund på onsdag (i bystyresalen) og i Ulsteinvik på torsdag (i Sjøborg kulturhus).

På hvert sted er rundt 300 personer påmeldte, alt fra helt vanlige privatpersoner som er interessert i temaet til medlemmer av ulike ideelle organisasjoner og ansatte i politi, helsevesen, barnehage, skole og barnevern, opplyser krisesenterleder Cecilie Rønstad Teunissen

– Fagdagen skal gi folk kunnskap om hva de bør gjøre dersom de selv blir utsatt for vold i nære relasjoner eller dersom de møter noen som er utsatt, opplyser Teunissen.

– Snakk om det

Hun sier at det aller viktigste dersom man selv opplever vold, er å snakke med noen om det og søke hjelp hos støtteapparatet, enten krisesenteret eller andre instanser. Og når man møter noen som er utsatt for vold, er det viktigste man kan gjøre, å lytte og våge å stå i det.

– Når man opplever vold fra noen som står en nær, kan det oppleves som ekstra vanskelig å søke hjelp. Dessverre er det fortsatt mye skam og tabu rundt det å bli utsatt for slik vold. Den viktigste forskjellen på det som gjerne kalles «blind vold» og vold i nære relasjoner, er at i den nære typen vold er det alltid følelser involvert, forklarer hun.

Enorm samfunnskostnad

Ifølge krisesenterlederen er det så mange som en av seks som utsettes for vold fra noen av sine nære minst en gang i løpet av livet.

– Dette er et tema som angår oss alle. Om man ser på den økonomiske siden av det, så fører vold i nære relasjoner til at samfunnet taper enorme verdier. I vår kom det en rapport der det ble anslått at den totale samfunnskostnaden av slik vold er på over 90 milliarder kroner i året, sier Teunissen.

To overlevere

På de to fagdagene kommer det blant anna to eksterne foredragsholdere som begge har opplevd vold i hjemmet:

Kine Pedersen, kjent fra TV2-programmet «Petter og overleverne», kom seg ut av flere år med ekstrem vold i samboerskapet. Etter fire rettsrunder, ble samboeren hennes dømt til hele 13 år i fengsel. Kine ønsker å bruke de vonde opplevelsene sine til å hjelpe andre, og så snart dommen var rettskraftig, stifta hun lavterskel-hjelpetilbudet «Du eier meg ikke».

Hakan Pandul vokste opp med vold i hjemmet og tilbrakte blant anna et helt år på krisesenter sammen med mora. Ti år seinere, i 2006, begynte han å reise rundt med foredrag og egne rap-låter om hvordan det er å vokse opp i et slikt hjem: om hvordan det oppleves når ingen voksne våger å se hva som skjer, og de i stedet velger å se på deg som lat og distré.

Hjelpeapparatet

Andre foredragsholdere er politioverbetjentene Evelyn Røren og Anniken Stormyr, som er henholdsvis trussel- og familievoldskoordinator og fagansvarlig for partner- og æresrelatert vold hos politiet på Sunnmøre. Fra Krisesenter for Sunnmøre kommer krisesenterlederen, sammen med to av miljøterapeutene ved senteret for å snakke om hvilken hjelp de kan gi. Dessuten får man anledning til å møte de ulike aktørene innen hjelpeapparatet for voldsutsatte.

I fjor hadde Krisesenter for Sunnmøre totalt 4500 overnattinger, fordelt på rundt 150 voksne og barn. Under pandemien gikk tallet noe opp, i motsetning til en del andre steder, der krisesentrene ble stående nærmest tomme, ifølge krisesenterlederen.

– Vi vet at dette tallet dessverre bare er toppen av isfjellet av dem som utsettes for vold av sine nære, og vi håper at flere vil våge å søke hjelp, sier Cecilie Rønstad Teunissen.