Det var representanter fra ulike studentpolitiske organisasjoner som hadde tatt initiativet til møtet med Ålesund kommune. Kommunen stilte med representanter fra en rekke ulike avdelinger: forskning og innovasjon, kultur og fritid og samferdsel og miljø – og ikke minst nyordføreren som fram til nyttår ikke har noen kommune, Håkon Lykkebø Strand.

Lederen for studentparlamentet, Henrik Vorkinn, var godt fornøyd med møtet:

– Studentrepresentantene hadde forberedt seg godt og hadde en rekke spørsmål til kommunen, blant anna om hvordan vi kan jobbe tettere sammen. De spørsmåla fikk vi gode svar på. Dessuten var det kult at vi fikk møte folk fra så mange ulike avdelinger – og ekstra stas var det at vi fikk møte den nye ordføreren, sier han.

I tillegg til at studentene var interessert i å høre hvordan Ålesund kommune kan støtte dem på ulike vis, ville kommunen også høre hvordan studentene kan bidra overfor kommunen. Hovedkonklusjonen ble at både Ålesund kommune og studentene ønsker å styrke samarbeidet, for eksempel ved at de møtes på tilsvarende måte på en mer regelmessig basis.

Første spørsmål fra studentene til den kommuneløse ordføreren handla om hvordan han selv opplevde å være student i Ålesund. Lederen for studentparlamentet, Henrik Vorkinn, er nummer tre fra venstre. Foto: Kenneth Kamp