Jon Grimstad Foto: Privat

Sissel Standal er assisterende rektor ved Ålesund Videregående skole. Hun er utdannet siviløkonom og har en master i ledelse, i tillegg til rektorskolen. Hun har arbeidet som skoleleder de siste 10 årene, men før den tid har hun en mangeårig karriere knyttet til ulike roller innenfor shipping og maritim næring.

Hun er styreleder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og er lokalpolitiker med fast representasjon i Ålesund Kommunestyre, Planutvalg og Teknisk Komite.

– Engasjement og frivillig arbeid er viktig for meg, sier hun.

Hun har alltid har vært engasjert i et eller annet, fra elevrådsarbeid, studentforeninger, FAU og andre foreldreoppgaver, korpsaktivitet, politikk osv.

– Den merverdien man får ved å delta i Frivillig arbeid er viktig å bringe videre. Man får et større nettverk av personer man ellers ikke ville blitt kjent med, man lærer mye nytt og ikke minst kommer du i nærkontakt med barn og unge. Det er en berikelse for oss alle, sier Sissel Standal.

Jon Grimstad er oppvokst i Tjørvåg i Herøy kommune, men bor nå på Fjelltun i Ålesund sammen med kone og to barn. Han jobber til daglig som driftssjef i Strand Havfiske.

Han har tidligere sittet i styret ved Høgskolen i Bodø og vært styremedlem og styreleder i Den Norske Matfestivalen. Han er for tiden medlem av styret i Surofi og i Fylkesstyret til Møre og Romsdal Venstre.

– Jeg har ikke vært mye engasjert i frivillige lag og organisasjoner. Men jeg har engasjert meg i barnas skolehverdag gjennom å være klassekontakt og/eller FAU medlem i nesten 10 år. Gjennom mitt engasjement i skolen og god kontakt med mine barns omgangskrets, opplever jeg at det er mange unge som har utfordringer i hverdagen. Det er grunnen til at jeg stilte meg positiv til å være med i styret for Kirkens SOS, sier Jon Grimstad.

Dette er det nye styret i Kirkens SOS:

  • Styreleder Jan Kåre Aurdal (gjenvalgt)

  • Sissel Standal

  • Kari Ann Slyngstad Jensen

  • Ragnhild Naas

  • Ingrid Olavsdotter Nesland (frivilligrepresentant)

  • Jon Grimstad

  • Are Opdahl

  • Linda Karin Eidem (personlig vara for frivilligrepresentanten)

Styret konstituerer seg selv på det første styremøtet i juni.