Senterpartiet gikk hardt ut i valgkampen og lovet midler til Ålesund, dersom man ønsket å skille ut Haram som egen kommune igjen. Nå ser det derimot ut til at finansministerens grep rundt pengepungen har blitt hardere. Finansministeren kunne nemlig kun legge 200 millioner på bordet for hele landet – Delingen vil i Ålesund alene koste 237 millioner kroner.

– Jeg mener dette er veldig skuffende. Her har Ålesund kommune vedtatt å skille ut Haram, med garantier om at staten ville ta regningen. Nå som regninga ligger på bordet sniker både finans- og kommunalministeren seg ut bakdøren. Hva skjer da? Jo, kommunen sitter igjen med skjegget i postkassen, og risikerer å måtte kutte i helse og skole, sa Njåstad.

På Stortinget har Fremskrittspartiet lagt frem et forslag om å gjøre delingsprosessen både enklere og billigere, gjennom å foreta en lovendring som kan gjøre det mulig å skille ut Haram som egen kommune, i stedet for å opprette to nye kommunen fra grunnen av, heter det videre i uttalelsen fra Ålesund Frp.

Fra møtet på Pir mandag. Håkon Lykkebø strand og Helge Andre Njåstad i front av forsamlingen. Foto: Ålesund FrP.

Ordførerkandidat Håkon Lykkebø Strand fra Fremskrittspartiet, påpekte også at løsningen må komme snart.

– Jeg håper Stortinget tar til fornuften å gjennomfører delingen på en rimeligere og mer effektiv måte. På den måten kan vi muligens ta igjen noe av tiden som er tapt på grunn av usikkerheten som regjeringen har skapt for oss, sa Strand.

– Dersom regjeringen ikke kommer på banen og leverer pengene de lovet snarest, risikerer vi at de viktigste tjenestene til innbyggerne blir utsatt for ytterligere kutt. For FrP er det fullstendig uaktuelt å kutte i skole, barnehage, og helse og omsorg for å betale for kommunedelingen som Senterpartiet lovte å ta regninga for, fortsatte han

– I likhet med Helge Andre er jeg veldig skuffet over regjeringen som ikke følger opp løftene sine. Derimot er jeg veldig stolt over å ha stortingsrepresentanter som tar saken vår på alvor, og tar det direkte opp med statsrådene i Stortinget, avsluttet Strand.