Tidligere var et kjørefelt åpnet ved ulykkesstedet og politiet dirigerte trafikken forbi stedet.

I en periode hadde fergesambandet Hareid-Sulesund anløp Solavågen, men er nå tilbake i normal rute.

Som følge av ulykka var ytre del av Sula, inkludert Langevåg, i en periode avstengt fra veinettet.

Følg oppdatering fra nødetatene her.