På tirsdag hadde Haram Arbeiderparti stiftelsesmøte og gikk fra å være et lokallag under Ålesund Arbeiderparti til å bli et eget kommuneparti, informeres det om i en pressemelding fra partiet.

Under etableringa av nye Ålesund kommune slo partiet seg tidligere sammen med Ålesund Arbeiderparti og tok navnet Haram Arbeiderpartilag, men dette ble nedlagt under tirsdagens stiftelsesmøte og Haram Arbeiderparti ble stifta.

Det ble også klart at det gamle styret i Haram Arbeiderpartilag fortsetter i det nye kommunepartiet, og vil fortsatt bestå av leder Emil Korsnes, nestleder Siv Katrin Ulla, kasserer Carmen Alvestad, styremedlem Øyvind Skjelten, styremedlem Pernille Seth Hatlehol, vara Elin Grete Vatnehol og vara Martin Lie.

Fra venstre framme: Emil Korsnes leder, Pernille Seth Hatlehol styremedlem, Carmen Alvestad Kasserar, Siv Katrin Ulla nestleder og ordførerkandidat, Øyvind Skjelten styremedlem, Elin Grete Vatnehol i midten i 2. rekke og Martin Lie nr. to fra venstre bak. Foto: Haram Arbeiderparti

Etter årsmøtet forhåndsnominerte partiet Siv Katrin Ulla som ordførerkandidat. Hun har vært vara i Fylkestinget og medlem av kommunestyret og formannskap, samt gruppeleder i gamle Haram kommune. Ulla har vært leder i Haram Arbeiderparti og Ålesund Arbeiderparti, i tillegg til styremedlem i både Ålesund Arbeiderparti og Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Siv Katrin Ulla har også vært fylkestingsrepresentant for Møre og Romsdal Arbeiderparti og er i innværende periode kommunestyremedlem i Ålesund Arbeiderparti og leder for komité for helse og omsorg.