Det er de frivillige i Team Spjelkavika som står bak prosjektet. De har siden mai i fjor lagt ned utallige dugnadstimer med utgraving, bygging av fundament og legging av kunstgress for å etablere en ballbinge for barn og unge i Spjelkavik. Selv om litt arbeid gjenstår, er kunstgressbana nå klarert for spill.

– Dette skal bli en fin samlingsplass for barn, unge og voksne i Spjelkavik. Vi skal lage til et område rundt bana etter hvert, men det viktigste var å få bana klar til bruk, sier Thomas Albertsen i Team Spjelkavika.

Det har vært mye arbeid for å få klar kunstgressbana. Foto: privat

Skal bli ballbinge

Med bana klar til bruk, er neste jobb på planen å ferdigstille området rundt. Planen er å montere et gjerde rundt hele bana slik at det blir en ballbinge, og lage til området rundt til en fin samlingsplass.

– I løpet av uka får vi 100 kubikk med soldet jord som vil bli lagt på friområdet like ved løkka. Der skal vi så gress og sette ut benker som vi har kjøpt av Ålesund fengsel. Dette arbeidet håper vi å være ferdig med i løpet av september, forteller Albertsen.

Foto: privat

Takker samarbeidspartnere og frivillige

For å gjennomføre prosjektet har Sparebanken 1 SMN sponset Team Spjelkavika med 50 000 kroner til alt rundt løkka. I tillegg har gruppa selv fått inn rundt 28 000 kroner via Spleis. Ellers er det mange bedrifter som har vært til uvurderlig hjelp slik at prosjektet ble gjort mulig.

– Vi har fått veldig mye hjelp fra Dyrøy Betong AS med Jon André Dyrøy i spissen. Videre har vi ikke klart dette uten Svinø Entreprenør AS, Aco Anlegg AS, Solide Fundamenter AS, Eiendomsutvikling Ålesund AS, Søvik & Skåravik AS, Naboen utleie Møre AS og Holte Consulting AS, sier en takknemlig Thomas Albertsen.

Samtidig benytter han anledningen til å rette en stor takk til Jon André Dyrøy, Robert Flem, Robert Myklebust, Gisle Vestnes, Alecs Eide, Åsmund Vik Våge, Per Græsdal, Håvard Størdal og Odd-Ivar Svinø, som alle har lagt ned utallige dugnadstimer for å få jobben gjort.

Foto: privat