Det er gründer, daglig leder og hovedaksjonær Peder Knutsen som nå selger sine resterende 60 prosent av aksjene i selskapet til PTG. Multi Kulde Vest blir med dette et heleid datterselskap av PTG. Selskapet omsetter i dag for om lag 50 millioner norske kroner i året, og har 18 ansatte fordelt på avdelinger i Ålesund og Molde.

– Jeg ser for meg vi skal dra veldig mye nytte av å være en del av en større industrisatsing i regionen, nasjonalt og internasjonalt. Vi har et godt fotfeste hos små og mellomstore virksomheter innen sjømatindustrien, og ved å bli en del av PTG og Nordic Climate Group vil vi få ytterligere tyngde i industrisegmentet, sier Knutsen.

Peder Knutsen, CEO, Alice Teige, økonomi og administrasjon, og Sigfus Reynisson, prosjektleder. Foto: Multi Kulde Vest.