Jørn Håskjold ble gjenvalgt som styreleder, styremedlem Kyrre Rørstad ble også gjenvalgt, mens Birgit Myklebust Monsen ble valgt inn som nytt styremedlem.

Lisbeth Brandal ble takket av etter 8 år i styret.

Varamedlemmene Marit Ramsevik, Wenche Henden, Sindre Slettestøl og Oskar Sunde ble gjenvalgt.

Lisbeth Brandal og Linda Flem. Foto: DNT Sunnmøre

Delte ut priser

DNT Sunnmøre deler ut hederstegn til frivillige som har gjort en spesiell og langvarig innsats.

Vardemerket i gull, diplom og blomster ble delt ut til Hallvard Lied i komiteen til Danskehytta og Harald Tryggestad for 35 år som leder av komiteen til Vakkerstøylen.

Vardemerket i sølv, diplom og blomster ble delt ut til Inger Anne Berge og Anita Klokk i komiteen til Patchellhytta, Ingar Eide fra Vakkerstøylen, Ingrid Skjong i Reindalseter, Karsten Almås ved Pyttbua og Hilde Wille fra Veltdalshytta og styremedlem.