Transportør kunne ikke redegjøre for varebil - fikk bot og påsatt hjullås